Plastyka SP KL 4. Podręcznik. Lubię tworzyć
SPRAWDŹ NA

www.tuszyma.pl

Plastyka. Lubię tworzyć. Podręcznik charakteryzuje się czytelną konstrukcją – zawiera 6 rozdziałów tematycznych, dotyczących najważniejszych dziedzin sztuki i powiązanych z nimi zagadnień formalnych.Podręcznik jest napisany językiem prostym i zrozumiałym dla dziecka, każde zagadnienie plastyczne ilustrują odpowiadające mu reprodukcje i fotografie dzieł sztuki, schematy i rysunki. Informacje są przekazywane uczniowi w sposób zwięzły i przejrzysty, metodą 'obrazkową', czyli najbardziej dopasowaną do percepcji współczesnego ucznia szkoły podstawowej. Instrukcje do działań plastycznych krok po kroku motywują ucznia do samodzielnych działań plastycznych, przybliżając metody wykonywania prac z różnych dziedzin sztuki, w różnych technikach i formach. Warsztat twórcy ludowego przybliża tradycyjną polską sztukę i sposoby tworzenia dzieł przez artystów ludowych. Słowniczek, pytania i polecenia po każdym rozdziale, oraz blok poleceń sumujący każdy dział, zawierający słowa kluczowe, ułatwiają powtórzenie i utrwalanie materiału. Załączona do podręcznika płyta CD zawiera filmy obrazujące pracę rysownika, malarza, rzeźbiarza i grafika.Płyta CD umożliwia praktyczną weryfikację wiedzy i umiejętności ucznia dotyczących treści podręcznika,związanych z nowoczesnymi narzędziami plastycznymi – programami do rysowania, malowania czy tworzenia kompozycjitrójwymiarowych w przestrzeni wirtualnej.
Link: olx.pl/oferta/CID751-IDjE40j.html