Przebiśniegi.__ . Erytrocyty uf 1, 0 erytrocyty izomorficzne uf 0, 10 erytrocyty dysmorficzne uf 0, 40 erytrocyty wyługowane uf 0, 40 leukocyty uf-31, 6! . osad automatyczny erytrocyty uf o, 4, erytrocyty izomorficzne uf 0. 10, erytrocyty dysmorficzne uf 0. 10, erytrocyty wyługowane uf 0. 20.


Toksyczne uszkodzenie nerek. Uwaga– erytrocyty dysmorficzne (o zmienionej morfologii, wyługowane) mogą dawać wynik fałszywie ujemny!

Osad automatyczny erytrocyty uf 1, 0 erytrocyty izomorficzne uf 0, 10 erytrocyty dysmorficzne uf 0, 40 erytrocyty wyługowane uf 0, 40 leukocyty uf-31, 6!

Osad automatyczny erytrocyty uf 1, 0 erytrocyty izomorficzne uf 0, 10 erytrocyty dysmorficzne uf 0, 40 erytrocyty wyługowane uf 0, 40 leukocyty uf-31, 6!Osad automatyczny erytrocyty uf 1, 0 erytrocyty izomorficzne uf 0, 10 erytrocyty dysmorficzne uf 0, 40 erytrocyty wyługowane uf 0, 40 leukocyty uf-31, 6!